کدام نوع واکسن در برابر تمامی جهش های کروناویروس کارایی دارد؟

به گزارش انجمن آقای شرفی، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، نوع دلتای ویروس کرونا را که منجر به تجدید حیات عفونت ها در بسیاری از کشورها از جمله موج دوم ویرانگر در هند شده، چهارمین نوع نگران کننده کووید-19 نامیده است.

کدام نوع واکسن در برابر تمامی جهش های کروناویروس کارایی دارد؟

به گزارش انجمن آقای شرفی به نقل از در خصوص سویه نو کووید-19 دولت هند گفت: جهش اضافی این نوع، معروف به دلتا پلاس هم شناسایی و به یک سیستم داده دنیای ارسال شده است. این بیماری از ماه مارس در اروپا مشاهده و در 13 ژوئن موجب همه گیری عمومی شده است.

مدیرکل سازمان بهداشت دنیای، تدروس آدانوم گبرایسوس اظهار کرد: با افزایش انتقال دنیای انواع مختلف نگران نماینده ازجمله نوع دلتا، برطرف سریع محدودیت ها برای افرادی که واکسینه نشده اند، فاجعه بار خواهد بود.

نتایج تحقیقی نشان می دهد، نوع دلتا که برای اولین بار در هند شناسایی شد، قابلیت عفونت بیشتر دارد و علت اصلی موج دوم بیماری همه گیر کووید-19در هند بوده است. نوع دلتا یا سویه B.1.617.2 نسبت به نوع آلفا که برای اولین بار در کنت، انگلستان شناسایی شد، آلودگی بیشتری ایجاد می نماید.

واکسن ها در برابر نوع نو دلتا چقدر موثر هستند؟

داده های ارائه شده مربوط به اثربخشی واکسن با نوع دلتا تا به امروز محدود بوده است البته نتایج مطالعات نشان داده است که واکسن های موجود در برابر انواع مختلف ازجمله نوع دلتا کارایی دارند، اما همه واکسن های دو دوز در پی دوز دوم خود محافظت بیشتری ایجاد می نمایند.

واکسن فایزر

نتایج تحقیقات نو محققان فنلاندی نشان می دهد که 180 نفر از کارکنان بهداشت که دو دوز واکسن فایزر دریافت نموده اند، پاسخ آنتی بادی بسیار خوبی در برابر ویروس سارس-کوو-2 (SARS-CoV-2) دارند البته پاسخ ایمنی در برابر نوع آلفا (نوع انگلیسی) قوی بود، اما در برابر نسخه بتا (نوع آفریقای جنوبی سابق) تاحدودی کاهش نشان داده است.

محققان فنلاندی از دانشگاه تورکو و دانشگاه هلسینکی به همراه بیمارستان دانشگاه تورکو، بیمارستان دانشگاه هلسینکی و موسسه بهداشت و رفاه فنلاند پاسخ ایمنی حاصل از واکسیناسیون در مقابله با ویروس کرونا را که از ماه دسامبر در فنلاند شروع شد، مورد آنالیز قرار دادند. محققان پاسخ های واکسن را در 180 نفر از کارکنان مراکز بهداشت که هر یک از آن ها دو دوز واکسن mRNA فایزر-بیوان تک دریافت نموده بودند را تجزیه وتحلیل کردند. معین شد که همه افراد واکسینه شده بعد از دو دوز واکسن، سطح آنتی بادی عالی در برابر ویروس اصلی دارند. پاسخ ایمنی در برابر نوع آلفای ویروس به همان اندازه قوی، اما پاسخ ایمنی در برابر نوع بتا ضعیفتر بود. افراد واکسینه شده دارای آنتی بادی های خنثی نماینده بودند درنتیجه دارای محافظت نسبتا خوبی در برابر نوع جهش یافته هستند.

پروفسور ویروس شناسی ایلکا جولکونن می گوید: این مطالعه کارآیی واکسن کووید-19 و توانایی آن در القاء پاسخ آنتی بادی در افراد در سن کار بدون در نظر گرفتن سن و جنس آنان نشان می دهد. این واکسن یکی از موثرترین مواردی است که تا به امروز آنالیز نموده ام.

شایان ذکر است، گروه تحقیقاتی وی بر روی آنالیز پاسخ ایمنی ایجاد شده به وسیله واکسن های ویروس کرونا و عفونت های طبیعی تمرکز دارد.

وی شرح داد: بعد از دو دوز، پاسخ ایمنی ایجاد شده به وسیله واکسن کووید-19 حتی بعد از عفونت ویروس کرونا با علائم خفیف همراه بود.

آنو کانتله، استاد دانشگاه هلسینکی و مرکز تحقیقات واکسن Meilahti اظهار کرد: بسیار امیدوارنماینده است که تقریبا در تمام افراد واکسینه شده حتی اندازه کمی آنتی بادی خنثی نماینده علیه نوع بتا وجود دارد.

این مطالعه با پیگیری طولی پاسخ ایمنی و محافظت در برابر سایر انواع موجود در سراسر دنیا مانند نوع دلتا (نوع هند سابق) ادامه دارد. علاوه بر این، بر روی تجزیه وتحلیل آنتی بادی های دیگر واکسن های موجود در ویروس کرونا هم متمرکز است.

نتایج تحقیق دیگری نشان داد که یک دوز واکسن فایزر یا مدرنا 80 درصد در پیشگیری از عفونت موثر است. در این مطالعه که روی کارکنان مراقبت های بهداشتی واکسینه شده انجام شد، بیانگر این بود که اندازه محافظت در برابر کرونا ویروس در دریافت نمایندگان واکسن دو هفته بعد از تزریق دوز دوم 90درصد افزایش یافت.

این یافته ها نشان می دهد، واکسن های مجاز mRNA برای پیشگیری از عفونت سارس-کوو-2 بدون در نظر گرفتن شرایط علائم، در میان بزرگسالان در سن کار در شرایط واقعی موثر است به همین علت واکسیناسیون کووید-19 برای همه افراد واجد شرایط توصیه می گردد.

واکسن فایزر، تنها واکسنی است که در حال حاضر مجاز به استفاده در بچه ها از سن 12 سالگی است، بعلاوه افزایش اثربخشی را در میان بزرگسالان نشان داده است.

فایزر در اواخر ماه مارس نتایج اولیه یک مطالعه واکسن را روی 2260 داوطلب آمریکایی 12 تا 15 ساله منتشر کرد که حاکی از این بود، هیچ موردی از کووید-19 در میان نوجوانان کاملا واکسینه شده وجود ندارد.

محققان دریافتند که با تزریق این واکسن، بچه ها سطح بالاتری از آنتی بادی های ضد ویروس نسبت به مطالعات قبلی که در بزرگسالان جوان اندازه گیری شده بود، ایجاد کردند.

بعلاوه نتایج تحقیقات در انگلیس نشان داد، واکسن های دو دوز فایزر و آسترازنکا در برابر نوع آلفا که برای اولین بار در انگلیس شناسایی شد، موثر هستند. این واکسن ها برای افرادی که هر دو دوز را دریافت می نمایند محافظت بیشتری ایجاد می نمایند، اما در بین کسانی که یک دوز دریافت می نمایند اندازه محافظت کمتر است. نتایج مطالعه اخیر نشان داد که واکسن فایزر در برابر این نوع پس از دو دوز 84 درصد و بعد از دوز اول 34درصد موثر است.

واکسن جانسون و جانسون

سازمان غذا و دارو ایالات متحده (FDA) اعلام نمود: واکسن جانسون و جانسون محافظت زیادی در برابر مواردی ازجمله بیماری جدی، بستری شدن در بیمارستان و مرگ ومیر دارد. در یک مطالعه گسترده که سه قاره را در بر گرفت، معین شد که یک دوز این واکسن 85 درصد محافظت در برابر شدیدترین بیماری کووید-19 دارد و حتی در کشور هایی مانند آفریقای جنوبی، جایی که انواع مختلف نگران نماینده در زمان آزمایش وجود مشاهده شد، همچنان عملکرد قوی داشت.

گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) نشان داد، این واکسن در آزمایش های بالینی در پیشگیری از بیماری کووید-19در افرادی که دو هفته پس از دریافت واکسن هیچ علتی بر عفونت قبلی نداشتند، 66.3 درصد موثر بود.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری اعلام نمود: این واکسن در جلوگیری از بستری شدن در بیمارستان و مرگ در افرادی که بیمار شده اند، تاثیر بالایی دارد و هیچ بیماری حداقل بعد از چهار هفته دریافت واکسن که به کووید-19مبتلا شده باشد در بیمارستان بستری نخواهد شد.

معین نیست که هر یک از این سه واکسن از شیوع ویروس به وسیله افرادی که بدون علامت هستند جلوگیری می نماید یا خیر، اگرچه CDC اشاره نمود که شواهد اولیه نشان می دهد که واکسن جانسون و جانسون ممکن است از عفونت بدون علامت هم محافظت کند.

در حال حاضر، اطلاعات کمی منتشر شده است که نشان دهد جانسون و جانسون به چه اندازه در محافظت از نوع دلتا موثر است، هرچند اعتقاد بر این است که این واکسن تک دوز محافظت در برابر این نوع را هم ارائه می دهد.

گفته می گردد دکتر اسکات گوتلیب، رئیس سابق سازمان غذا و دارو ایالات متحده گفته است: واکسن جانسون و جانسون حدود 60 درصد در برابر نوع دلتا موثر است.

هنوز هم، متخصصان پزشکی می گویند که هر سه واکسنی که در حال حاضر در ایالات متحده استفاده می گردد، از نظر محافظت در برابر ویروس نتایج خوبی را نشان می دهند.

واکسن مدرنا

شرکت مدرنا اعلام نمود: نتایج مطالعه نو نشان می دهد که این واکسن در برابر نوع دلتا و سایر مواردی که در حال گردش هستند، محافظت امیدوارنماینده ای ارائه می دهد.

شایان ذکر است، در حالی که همچنان این واکسن در برابر نوع دلتا بسیار موثر است، اما نتایج مطالعه ای نشان داد که واکسن در برابر دلتا و بعضی دیگر از انواع سویه اصلی ویروس کمتر موثر است. پاسخ آنتی بادی در برابر نوع دلتا حدود دو برابر ضعیف تر از سویه اجداد ویروس بود.

دکتر کاترین گرگن-بارنت از مرکز پزشکی بوستون گفت: واکسن از افراد در برابر بیمار شدن و بستری شدن در بیمارستان و حتی مرگ در اثر نوع دلتا محافظت می نماید.

واکسن اسپوتنیک وی

به تازگی سازندگان واکسن روسی اسپوتنیک وی (Sputnik V) اعلام نمودند که تاثیر واکسن آن ها در برابر نوع دلتا بیشتر از سایرین است.

گفتنی است، اثربخشی این واکسن در برابر نوع دلتا حدود 90 درصد اعلام شده است.

این شرکت بعلاوه گفت: به زودی تزریق تقویت نماینده ای را ارائه می دهد که به طور خاص برای مقابله با نوع دلتا طراحی شده است.

واکسن سینوواک

در خصوص اندازه موثر بودن واکسن سینوواک (Sinovac) در برابر نوع دلتا اطلاعات کمی در دسترس است. این شرکت اعلام نمود: ما در خصوص اثربخشی واکسن ها در برابر سویه دلتا به تحقیقات خود ادامه می دهیم و در حال حاضر دریافتیم که واکسن های کنونی در برابر ویروس اثر خنثی نمایندگی دارند.

واکسن آسترازنکا

تجزیه وتحلیل به وسیله بهداشت عمومی انگلستان (PHE) نشان داد که واکسن های ساخته شده به وسیله فایزر و آسترازنکا محافظت بالا بیش از 90 درصد در برابر بستری شدن در بیمارستان به علت ابتلا به نوع دلتا ارائه می دهند.

منه پانگالوس، مدیر شرکت داروسازی آسترازنکا اظهار کرد: ما تشویق می شویم که نتایج غیربالینی منتشرشده دانشگاه آکسفورد را مشاهده کنیم و این داده ها، در کنار تجزیه وتحلیل اولیه از بهداشت عمومی بیانگر این است که واکسن ما می تواند تاثیر قابل توجهی در برابر نوع دلتا داشته باشد.

آیا احتیاجمند دوز تقویت نماینده هستیم؟

متخصصان بهداشت بار ها هشدار داده اند که ممکن است احتیاجمند واکسن تقویت نماینده کووید-19 برای افراد واکسینه شده به خصوص با توسعه انواع نو باشیم.

دکتر ارشد کاخ سفید، دکتر آنتونی فائوچی در ماه آوریل اظهار کرد که ممکن است احتیاج باشد افراد طی سال واکسن تقویت نماینده دریافت نمایند.

مدیر عامل فایزر، آلبرت بورلا هم قبلا گفته بود که افراد احتمالا طی 12 ماه پس از واکسیناسیون کامل، به دوز سوم احتیاج داشته باشند.

تا به امروز، نتایج مطالعات نشان داده است، واکسن هایی که در حال حاضر استفاده می شوند، می توانند انواع در حال ظهور را تشخیص دهند، اما ممکن است به اندازه کافی محافظت در برابر سویه های نو نداشته باشند.

درحال حاضر، محققان تقویت نماینده ها و نسخه های نو واکسن ها که انواع مختلف را هدف قرار می دهند را آنالیز می نمایند.

فایزر قبلا سومین آزمایش تقویت نماینده واکسن خود را روی افراد کاملا واکسینه شده آزمایش نموده است.

اوگور شاهین، از سازندگان این واکسن گفت: انعطاف پذیری پلت فرم اختصاصی واکسن mRNA به ما این امکان را می دهد در صورت لزوم واکسن های تقویت نماینده را طی چند هفته فراوری کنیم.

مدرنا بعلاوه در حال آزمایش یک دوز بالقوه سوم از واکسن فعلی خود و یک دوز تقویت نماینده احتمالی است که به طور خاص نوع آفریقای جنوبی را هدف قرار داده است. با استناد به داده های اولیه این شرکت اعلام نمود: واکسن تقویت نماینده پاسخ ایمنی امیدوارنماینده ای در برابر انواع B.1.351 و P.1 ایجاد می نماید که به ترتیب در آفریقای جنوبی و برزیل شناسایی شده اند.

در همین حال، الکس گورسکی، مدیر عامل جانسون و جانسون طی مصاحبه ای در ماه مارس گفت: این شرکت برای تطبیق واکسن خود برای انواع مختلف از موقعیت مناسبی برخوردار است و در حال کار بر روی نرم افزاری است که به بعضی از این موارد نو و انواع نوظهور می پردازد.

منبع: جام جم آنلاین

به "کدام نوع واکسن در برابر تمامی جهش های کروناویروس کارایی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کدام نوع واکسن در برابر تمامی جهش های کروناویروس کارایی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید