سه استاندارد ملی تازه در حوزه نانو تصویب شد

به گزارش انجمن آقای شرفی، با تدوین سه استاندارد ملی نو، استاندارد های ملی در حوزه فناوری نانو به 139 استاندارد رسید.

سه استاندارد ملی تازه در حوزه نانو تصویب شد

به گزارش گروه دانشگاه انجمن آقای شرفی، در یکصد و یازدهمین و یکصد و دوازدهمین اجلاسیه کمیته نانو سه استاندارد ملی تازه تصویب شد. این سه استاندارد ملی عبارت است از:

فناوری نانو - راهنمای کاربرد بیضی سنجی برای سنجش ضخامت فیلم های نانومقیاس

این استاندارد، به پروتکل عملی برای بیضی سنجی به منظور سنجش ضخامت فیلم های نانومقیاس می پردازد. این استاندارد هیچ یک از ویژگی های بیضی سنج ها را شامل نمی گردد، اما پیشنهاداتی در خصوص چگونگی کمینه کردن تغییرات داده برای بهبود تتازهپذیری داده ارائه می نماید.

برای تدوین این استاندارد ملی، به عنوان منبع از استاندارد بین المللی آی ای سی به شماره 63258 استفاده شد که در سال 2021 منتشر شده است.

فناوری نانو - تعیینه یابی ساختاری گرافن - قسمت 1: گرافن حاصل از پودر ها و پراکنه ها

به نقل از ستاد نانو، این استاندارد، به معین توالی روش ها برای تعیینه یابی خواص ساختاری گرافن، گـرافن دو لایه و نانوصفحه های گرافن حاصل از پودر ها و پراکنه های مایع می پردازد کـه بـه طور معمول بـا استفاده از گستره ای از فناوری های مقدار گیری پس از جداسازی پرک های مجزا روی یک زیرلایه تعیین می گردد.

ایـن خـواص شـامل تعداد لایه ها/ضخامت، مقدار جانبی پرک، سطح بی نظمی، هم تـرازی لایـه هـا و مسـاحت سـطح ویـژه آن اسـت. در این استاندارد پروتکل های مقدار گیری، فرایند آماده سازی نمونه و تحلیل داده ها برای تعیینه یابی گرافن حاصل از پودر ها و پراکنه ها ارائه می گردد.

بررسی مقدار ذرات - پراکندگی پرتو ایکس زاویه کوچک (SAXS)

این استاندارد روشی را برای کاربرد پراکندگی پرتو ایکس زاویه کوچک (SAXS) به منظور تخمین میانگین مقدار ذرات در مقیاس نانو معین می نماید.

این روش در پراکنه های رقیق که اثرات برهمکنش و پراکندگی بین ذرات قابل اغماض است، کاربرد دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "سه استاندارد ملی تازه در حوزه نانو تصویب شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سه استاندارد ملی تازه در حوزه نانو تصویب شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید